Corrigeren: 

Bij corrigeren van een document worden alle spel-, taal-, typ- en andere slordigheidsfouten uit de tekst gehaald. Hierdoor zal het document beter leesbaar zijn en professioneler overkomen.

Redigeren: 

Bij redigeren wordt er grondiger gekeken naar het hele document. Denk hierbij aan de constructie van zinnen, samenhang, structuur, consistentie en of het geheel duidelijk geformuleerd is, wat de leesbaarheid van de tekst zal bevorderen. De vorm van de tekst zal worden verbeterd zodat de inhoud helder is. De tekst wordt overzichtelijker door bondigere zinnen en een logische zinsvolgorde. Tevens zal alle overbodige informatie eruit worden gehaald.

Het is mogelijk om het geredigeerde document te ontvangen met track changes.